8 farmaci revocati

0
484

ATORVASTATINA EUROGENERICI 30 cpr riv 10 mg
EG AIC:041205042 dal:08/09/2018

ATORVASTATINA EUROGENERICI 30 cpr riv 20 mg
EG AIC:041205156 dal:08/09/2018

ATORVASTATINA EUROGENERICI 30 cpr riv 40 mg
EG AIC:041205269 dal:08/09/2018

ATORVASTATINA EUROGENERICI 30 cpr riv 80 mg
EG AIC:041205372 dal:08/09/2018

JOSCINA BUTILBROMURO ALMUS 30 cpr riv 10 mg
BOOTS PHARMACEUTICALS AIC:036533014 dal:08/09/2018

MOVERIL IM 6 fiale 4 mg 2 ml
ACARPIA AIC:035861018 dal:08/09/2018

UBISTESIN 50 cartucce 1:200000
3M DEUTSCHLAND GMBH AIC:029227016 dal:08/09/2018

UBISTESIN 50 cartucce 1:100000
3M DEUTSCHLAND GMBH AIC:029227028 dal:08/09/2018