Farmaci: 4 variazioni di classe

0
490

TALTZ SC 2 penne 1 ml 80 mg
ELI LILLY AIC:044863025 da classe:Cnn a classe:H dal:30/06/2017

TALTZ SC 3 penne 1 ml 80 mg
ELI LILLY AIC:044863037 da classe:Cnn a classe:H dal:30/06/2017

TALTZ SC 2 siringhe 80 mg
ELI LILLY AIC:044863052 da classe:Cnn a classe:H dal:30/06/2017

TALTZ SC 3 siringhe 80 mg
ELI LILLY AIC:044863064 da classe:Cnn a classe:H dal:30/06/2017